U 2013. godini zabilježeno je 30.000 požara na stambenim i gospodarskim objektima

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara također je dio zaštite na radu. Ozljede od požara mogu zadesiti radnike i osobe u okolini, a mogu nastati za vrijeme požara i nakon njegova gašenja. U požaru mogu nastati ozljede od opeklina, gušenja i trovanja plinovima koji nastaju gorenjem, dimom i parama od mehaničkih udaraca zbog rušenja objekata i od eksplozija. Niz opasnosti se pojavljuje na zgarištu nakon gašenja požara, jer izgorjeli objekti nisu više stabilni, te se mogu urušiti. Osim toga na zgarištu se može razviti ugljikov-monoksid kao produkt nepotpunog izgaranja.

Osim opasnosti za život i zdravlje osoba koje su na bilo koji način izložene požaru, nastaju najčešće i velike materijalne štete. Za zaštitu na radu to je značajno, jer ako izgore sredstava za rad i proizvodnju, nastaju veliki društveni i ekonomski problemi.

Da bismo znali poduzeti potrebne preventivne mjere i snaći se u slučaju izbijanja požara, moramo ovladati osnovnim znanjima iz ovog područja. Mnogo se učinkovitije pristupa gašenju požara ako se zna kako on nastaje, koje materijale požar zahvaća, koji su mu osnovni elementi i koja su glavna načela gašenja. To je osnova, a za uspješno gašenje moramo znati kako se rukuje aparatima za početno gašenje, kako se alarmiraju drugi ljudi ili radnici i kako se požar dojavljuje vatrogasnoj jedinici.

USLUGE KOJE NUDIMO IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA:
  • – Ispitivanje vatrodojavnog sustava
  • – Ispitivanje protupožarnih zaklopki
  • – Ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže
  • – Ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
  • – Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara (CO2,pjena,prah,šprinkler…)
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA:
  • – za početno gašenje požara
  • – za evakuaciju i spašavanje
IZRADA AKATA:
  • – Izrada Procjene ugroženosti od požara
  • – Izrada Pravilnika zaštite od požara
  • – Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Za ponudu molimo da nas KONTAKTIRATE ili ispunite UPIT ZA PONUDU